AGENDA ·   NIEUWS ·   055 54 00 333
  CONTACT ·   AANMELDEN ·   

TITLE

DESCRIPTION

OUDERS

Voorheen waren leerlingen uit groep 8 niet verplicht om een eindtoets te maken. Hierin is verandering gekomen. Vanaf 2015 zijn alle leerlingen uit het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken en hebben de scholen de keuze uit zes eindtoetsen. A-VISION heeft één van de alternatieven ontwikkeld: eindtoets ROUTE 8. Deze toets is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De verplichte eindtoets Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast is de afnamedatum van de eindtoets verschoven van februari naar april/mei. Op deze manier heeft uw kind langer onderwijs gehad en meer kennis opgedaan.

Het schooladvies De leerkracht geeft het schooladvies vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

.

De school van uw kind heeft voor de eindtoets ROUTE 8 gekozen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze eindtoets.

ROUTE 8; iedere leerling op zijn eigen niveau ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn.

Digitaal: De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren. Uw kind krijgt een eigen inlogcode. Uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.

Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.

Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8 mag worden afgenomen tussen 15 april en 15 mei. De school van uw leerling bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Mocht uw kind ziek zijn, dan kan de toets later in de periode worden afgenomen. Voor kinderen met dyslexie zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Rapportage De rapportage ontvangt u via de school van uw kind. Hier worden de resultaten van de onderdelen, het schoolniveau en de behaalde referentieniveaus weergegeven.

Schooladvies De leerkracht van uw kind heeft vooraf aan de eindtoets een advies gegeven. Mocht er uit de eindtoets een hoger plaatsingsadvies naar voren komen, dan wordt het advies voor het voortgezet onderwijs heroverwogen. Mocht er een lager plaatsingsadvies uit de eindtoets komen, dan wordt het schooladvies gehanteerd.

Referentieniveaus Op de rapportage worden de referentieniveaus (1F/2F/1S) weergegeven. Deze niveaus geven aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen, dit is wettelijk vastgelegd.

Wilt u meer weten wat deze referentieniveaus exact inhouden, klik dan hier.

Voorbereiding Uw kind kan zich voorbereiden door onze leerlingpagina te bezoeken. Hier vinden zij een instructievideo van Bella en Bink waarin hen wordt uitgelegd wat ze te wachten staat.

Tot slot Voor meer informatie over eindtoets ROUTE 8 kunt u terecht bij de school van uw kind.

Hieronder vindt u de uitleg die u als ouder/verzorger kunt gebruiken bij het lezen van de rapportage.