Maatschappelijke betrokkenheid

Wij helpen om de talenten van kinderen, jongeren en volwassenen in kaart te brengen en hen daarmee op de juiste plek binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt te krijgen. Naast onze missie binnen het onderwijs en arbeidsmarkt vinden wij het ook belangrijk om ons in te zetten voor de maatschappij. Dit doen wij op verschillende manieren.

Sociaal ondernemen/inclusief ondernemen
Wij vinden het belangrijk om binnen onze organisatie duurzame werkplekken te creëren voor (potentiële) collega’s die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Het doel is om middels sociaal ondernemen ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig kan participeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben wij gemerkt dat juist deze collega’s diverse talenten met zich meebrengen die binnen ons bedrijf goed tot hun recht komen. 

Behalve dat wij binnen ons bedrijf bewust kiezen voor sociaal ondernemen, zijn wij ook betrokken bij het ambassadeursnetwerk Apeldoor Scoort. Dit ambassadeursnetwerk heeft tot doel om andere ondernemers/werkgevers te enthousiasmeren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij hun organisatie.

Voor meer informatie over Apeldoorn Scoort zie: www.apeldoornscoort.nl

Ambassadeur Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
Wij zijn ambassadeur van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst omdat alle kinderen mee moeten doen!  Alle kinderen moeten kunnen meedoen met sport, cultuur of mee op schoolreis. Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds en heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.

Voor meer informatie over Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst zie: www.leergeldapeldoornvoorst.nl

 


Erkend leerbedrijf
Wij zijn een erkend leerbedrijf en leiden graag nieuwe vakmensen op. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.