ADIT in het kort

Intelligentietest
Een leerling is meer dan alleen taal en rekenen. Denk hierbij aan de talenten en de capaciteiten van een leerling. De vraag hoe je de capaciteiten als leerkracht in beeld kan brengen, wordt beantwoord met de Adaptieve, Digitale Intelligentietest (ADIT).

Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in het basisonderwijs gemeten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verbale en non-verbale intelligentie. In groep 6, 7 en 8 kan de ADIT worden ingezet. Voor groep 8 wordt ook een advies voor het voortgezet onderwijs weergegeven op de rapportage.

Het is bij de onderbouwing van het schooladvies en bij het indiceren van de ondersteuningsbehoefte (LWOO/PRO) niet alleen belangrijk om te kijken naar de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook naar de capaciteiten van een leerling, dat wat een leerling in huis heeft. Zo geeft de eindtoets ROUTE 8 weer wat de leerling geleerd heeft op de basisschool. De ADIT geeft inzicht in de cognitieve mogelijkheden van een leerling. Leerlingen met een IQ <80 worden door de inspectie buiten de berekening gelaten als het gaat om de eindopbrengsten in het PO. De ADIT is een geschikt instrument om het IQ in beeld te brengen.

Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling zijn schoolloopbaan met succes doorloopt. 

 

Uit eigen onderzoek is gebleken dat de ADIT een goede onderbouwing geeft op het schooladvies in relatie tot ROUTE 8. De resultaten en adviezen van beide toetsen zijn vergeleken. Er blijkt een sterke positieve samenhang te zijn tussen de ADIT en ROUTE 8. De ADIT is door de COTAN positief beoordeeld als capaciteitentest voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs. 

De afname
De ADIT toetst op digitale en adaptieve wijze zeven onderdelen. De test wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De ADIT is een adaptieve toets, dit betekent dat het niveau van de toets zich aanpast aan de vaardigheden van de leerling. De toets duurt ongeveer anderhalf uur, maar vanwege de adaptieve routine zal de ene leerling de toets eerder afronden dan de andere leerling. De duur van de toets zegt niets over het resultaat. 

Leerlingen kunnen de ADIT zelfstandig maken onder toezicht van een begeleider. De toets is geschikt voor gehele klassen, maar kan ook ingezet worden voor één leerling of enkele leerlingen. Hierdoor kan de ADIT ook ingezet worden op scholen die beschikken over een beperkt aantal computers.