Aanmelden ADIT

Indien u als school gebruik wilt maken van de ADIT, kunt u een mail sturen naar contact@a-vision.nu. Vervolgens zal er contact met u opgenomen worden.

Procedure testafname ADIT

Bij de ADIT wordt er een standaard procedure gehanteerd. Hiervan wordt u uitgebreid op de hoogte gebracht zodra u een verzoek tot aanmelding doet. 

Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit:
Scholen dienen een aanmeldformulier aan te leveren aan A-VISION. Het is daarnaast verplicht om voor elke leerling een toestemmingsformulier aan te leveren. Tevens dient er een product- en dienstenovereeenkomst inclusief verwerkersovereenkomst getekend te worden. Vervolgens gaat A-VISION de aanmeldgegevens verwerken. Daarna wordt van de school een voorbereiding verwacht. Als de voorbereiding is gedaan, ontvangen scholen de inlogcodes voor de leerlingen en op dat moment kunnen leerlingen bezig met de testafname. Op het moment dat de school aan A-VISION heeft doorgegeven dat alle leerlingen de ADIT hebben gemaakt, worden de testresultaten verwerkt en wordt de rapportage binnen 10 werkdagen beschikbaar gesteld voor de school. 

In onderstaande video wordt de aanmeldingsprocedure en de testafname van de ADIT verder toegelicht.

 

Prijzen ADIT

ADIT groep 8 € 39,75
ADIT groep 6/7 € 39,75
ADIT groep 8 indien afgenomen i.c.m. ROUTE 8* € 30,00


*Combinatiekorting geldt alleen indien minimaal 50% van de leerlingen van groep 8 de ADIT groep 8 maken.