Digitaal en adaptief

Digitaal

De ADIT wordt via internet binnen een beveiligde omgeving afgenomen op een computer, laptop of tablet. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een wachtwoord aan gekoppeld wordt. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht.

Ben-ik-geschikt
Om er zeker van te zijn dat de ICT-omgeving van de school geschikt is voor afname, doorlopen de scholen voorafgaand aan de toets een ben-ik-geschikt-stappenplan. Op deze manier krijgt A-VISION inzicht in de ICT-omgeving. Dit om eventuele technische problemen te voorkomen.

Toetsomgeving testbegeleider
De testbegeleider heeft een eigen account waarin de leerlingen tijdens de afname real-time gevolgd kunnen worden.

Adaptief

Net als de eindtoets ROUTE 8 is de ADIT een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de afname wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een lager onderwijsniveau raken zo niet onnodig gefrustreerd en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is voor een leerling. De leerling wordt hierbij altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. De adaptieve afname zorgt ervoor dat het toetsen minder belastend is voor een leerling. De vragen sluiten aan bij het niveau van de leerling en een leerling hoeft met deze werkwijze niet onnodig teveel moeilijke of juist te makkelijke vragen te beantwoorden.