Digitaal en adaptief

Digitaal

De ADIT wordt via internet binnen een beveiligde omgeving afgenomen op een computer, laptop of tablet. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een wachtwoord aan gekoppeld wordt. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht.

Ben-ik-geschikt
Om er zeker van te zijn dat de ICT-omgeving van de school geschikt is voor afname, doorlopen de scholen voorafgaand aan de toets een ben-ik-geschikt-stappenplan. Op deze manier krijgt A-VISION inzicht in de ICT-omgeving. Dit om eventuele technische problemen te voorkomen.

Toetsomgeving testbegeleider
De testbegeleider heeft een eigen account waarin de leerlingen tijdens de afname real-time gevolgd kunnen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptief

De ADIT is een adaptieve toets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. In de afbeelding hieronder is dit met een voorbeeld weergegeven.

Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Let op: vanwege het adaptieve karakter kunnen leerlingen niet teruggaan naar een vorige vraag of een vraag overslaan.

Bij elk onderdeel wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen. De leerling beantwoordt bij elk onderdeel een minimaal aantal vragen. Een onderdeel wordt afgesloten als de score van de leerling betrouwbaar genoeg kan worden vastgesteld of wanneer het maximaal aantal vragen bereikt is.