Toetsonderdelen

De ADIT bestaat uit zeven subtests:

  • Hoofdbewerkingen
  • Woordbetekenis
  • Reeksen
  • Woorden Passen
  • Kubussen
  • Woordexclusie
  • Vlakken

Deze onderdelen geven samen een betrouwbare indicatie van de intelligentie van een leerling. De leerling mag bij de ADIT geen kladpapier of andere hulpmiddelen gebruiken.

Hoofdbewerkingen
Bij het onderdeel Hoofdbewerkingen wordt een getal aangeboden. De leerling moet de twee sommen aangeven die als uitkomst dat getal hebben. De leerling rekent uit het hoofd. Hierbij moet de leerling de rekenregels voor hoofdbewerkingen (bijvoorbeeld: vermenigvuldigen en delen gaat voor optellen en aftrekken) juist toepassen. 

Hoofdbewerkingen

Reeksen
Bij het onderdeel Reeksen staan vijf getallen op een rij. De leerling moet uit vijf antwoordopties twee getallen kiezen die logischerwijs volgen op de reeks.

Reeksen

Kubussen
Bij het onderdeel Kubussen wordt een 3x3x3 kubus gegeven, waar een gedeelte uit is gehaald. Er zijn vijf kleinere delen gegeven als antwoordopties. De leerling moet twee antwoorden kiezen waarbij de kubusdelen samen de eerste kubus completeren tot een 3x3x3 kubus. De leerling moet de kubusdelen (soms) in gedachten kantelen en draaien om te onderzoeken welke delen passen.

Kubussen

Vlakken
Bij het onderdeel Vlakken wordt een figuur gegeven. Er zijn zes antwoordopties. Deze antwoordopties zijn allemaal puzzelstukjes. De leerling moet drie antwoordopties kiezen, waarvan de puzzelstukjes samen het eerste vlak vormen. Soms is een antwoordoptie al aangekruist (en zijn de goede vlakken gekleurd) en hoeft de leerling alleen de ontbrekende vlakken aan te vinken. Ook hier moet de leerling de puzzelstukken (soms) in gedachten kantelen en draaien om te onderzoeken welke stukken passen.

Vlakken

Woordbetekenis
Bij Woordbetekenis krijgt de leerling een dikgedrukt woord te zien. Er worden vijf andere woorden als antwoordalternatieven gegeven. Het is aan de leerling om het woord te kiezen dat hetzelfde betekent als het dikgedrukte woord. 

Woordbetekenis

Woorden Passen
Bij het onderdeel Woorden Passen worden twee woorden aangeboden die in een bepaalde relatie tot elkaar staan. Vervolgens wordt er een derde woord gegeven met daarachter vijf andere woorden. De leerling moet de relatie tussen de eerste twee woorden doorgronden en vervolgens het antwoord kiezen wat met het derde woord dezelfde relatie vormt.

Woorden passen

Woordexclusie
Bij het onderdeel Woordexclusie worden zes woorden gegeven. Vijf van deze woorden hebben iets gemeen, één woord wijkt af van de andere vijf woorden. De leerling moet dat woord zien te vinden dat het minst bij de andere woorden past.

Woordexclusie

Dyslexie
De antwoorden worden vergeleken met de resultaten van leerlingen uit heel Nederland in hetzelfde leerjaar (normgroep). In die normgroep zijn ook de resultaten van kinderen met een leerstoornis meegenomen. Het is dus niet nodig om extra hulp te bieden wanneer er bij uw kind/leerling een leerstoornis is vastgesteld. De opgaven van de ADIT dienen door de leerling zelf gelezen te worden. Alle leerlingen kunnen het beeldscherm vergroten door Ctrl en + in te drukken. De school dient zelf de afweging te maken of een individueel onderzoek meer passend is.