Toetsonderdelen

De ADIT bestaat uit zeven subtests:

  • Hoofdbewerkingen
  • Woordbetekenis
  • Reeksen
  • Woorden Passen
  • Kubussen
  • Woordexclusie
  • Vlakken

Deze onderdelen geven samen een betrouwbare indicatie van de intelligentie van een leerling. De leerling mag bij de ADIT geen kladpapier of andere hulpmiddelen (zolas een tafelkaart of rekenmachine) gebruiken.

Dyslexie & Dyscalculie
De antwoorden worden vergeleken met de resultaten van leerlingen uit heel Nederland in hetzelfde leerjaar (normgroep). In die normgroep zijn ook de resultaten van kinderen met een leerstoornis meegenomen. Het is dus niet nodig om extra hulp te bieden wanneer er bij uw kind/leerling een leerstoornis is vastgesteld. De opgaven van de ADIT dienen door de leerling zelf gelezen te worden. Alle leerlingen kunnen het beeldscherm vergroten door Ctrl en + in te drukken. De school dient zelf de afweging te maken of een individueel onderzoek meer passend is.