Digitaal en adaptief

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets. 

Digitaal

ROUTE 8 wordt via internet binnen een beveiligde omgeving afgenomen. Per leerling wordt een inlogcode aangemaakt waar een gebruikersnaam en wachtwoord aan gekoppeld is. Via een eenvoudig inlogsysteem komt iedere leerling in een eigen toetsomgeving terecht.

Devices
De eindtoets ROUTE 8 kan worden afgenomen op verschillende devices: vaste computers, laptops, Chromebooks en tablets zijn doorgaans geschikt. Om het onderdeel leesvaardigheid goed te kunnen maken, is het van belang dat de tablet minimaal 10 inch is. Verder worden Snappet tablets niet meer ondersteund vanaf schooljaar 2019-2020. De reden hiervoor is dat dit beveiligingstechnisch niet meer mogelijk is op de huidige versies van Snappet tablets.

Ben-ik-geschikt
Om er zeker van te zijn dat de ICT-omgeving van de school geschikt is voor de afname, doorlopen de scholen enkele weken voorafgaand aan de afname een Ben-Ik-Geschikt-Stappenplan. Op deze manier krijgt A-VISION inzicht in de ICT-omgeving. Dit om eventuele problemen te voorkomen. Blijkt de ICT-omgeving vooraf niet geschikt te zijn, dan zoekt A-VISION samen met de school naar een oplossing. Wilt u nu alvast weten of u geschikt bent voor ROUTE 8? Klik dan hier en doe de Ben-ik-geschikt test.

Instructievideo
Bella en Bink zijn de ROUTE 8 cartoonassistenten. Voorafgaand aan de toets zullen Bella en Bink in een instructievideo aan de leerlingen uitleggen hoe de toets werkt. 

Veiligheid
Leerlingen kunnen alleen inloggen tijdens schooltijden. Daarnaast staat de toets alleen open op de dag waarvan de school aangeeft de toets af te nemen. Wanneer een leerling een onderdeel heeft afgerond, kan het onderdeel niet meer worden geopend. Ieder antwoord dat de leerling geeft, wordt direct op de server opgeslagen. Bij onverwachte storingen kan de leerling verder gaan waar hij gebleven was.

Toetsomgeving leerling
In de toetsomgeving kunnen leerlingen zelf de verschillende onderdelen aanklikken. De onderdelen kunnen in willekeurige volgorde gemaakt worden. Het is mogelijk om tussentijds te stoppen en op een later moment verder te gaan. Het is wel de bedoeling dat een onderdeel eerst afgerond wordt. A-VISION geeft scholen het advies om met het onderdeel functioneren te beginnen en om het onderdeel kijk- en luistervaardigheid als laatste te maken.

 

 

Toetsomgeving testbegeleider
Elke testbegeleider heeft een eigen account waarin de leerlingen tijdens de afname realtime gevolgd kunnen worden. Tevens kan de testbegeleider in dit account de afnamedatum instellen en eventuele ondersteuning aanzetten voor een leerling. Ook kunnen na afloop van de toets via dit account de rapportages gedownload worden.

Adaptief

ROUTE 8 is een adaptieve eindtoets op vraagniveau. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Het systeem selecteert op basis van de beantwoording wat de vervolgvraag is. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. In de afbeelding hieronder is dit met een voorbeeld weergegeven.

Door deze manier van toetsen wordt de leerling altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar niveau. Door het adaptieve karakter wordt er gemeten wat een leerling wel weet in plaats van wat een leerling niet weet. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Op deze manier is het toetsen minder belastend voor de leerling. Let op: vanwege het adaptieve karakter kunnen leerlingen niet teruggaan naar een vorige vraag of een vraag overslaan.

Bij elk onderdeel wordt de adaptieve routine opnieuw doorlopen. De leerling beantwoordt bij elk onderdeel een minimaal aantal vragen. Een onderdeel wordt afgesloten als de score van de leerling betrouwbaar genoeg kan worden vastgesteld of wanneer het maximaal aantal vragen bereikt is.