ROUTE 8 in het kort

Alle schoolverlaters in het reguliere basisonderwijs moeten een eindtoets maken die hun taal- en rekenvaardigheid meet. Het resultaat van de eindtoets geeft aan welk type vervolgonderwijs bij de leerling past. Het schooladvies staat centraal bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Voor 1 maart wordt het schooladvies gegeven. Dit advies is leidend. De uitslag van de eindtoets is een onafhankelijk tweede gegeven. De afname van de eindtoets is wettelijk vastgesteld tussen 15 april en 15 mei. Doordat de eindtoets laat in het jaar wordt afgenomen, wordt de onderwijstijd in groep 8 zo goed mogelijk benut en kunnen de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van leerlingen aan het voortgezet onderwijs worden doorgegeven. A-VISION streeft naar een unieke toets voor iedere leerling op zijn of haar eigen niveau. Een toets die zo min mogelijk belastend is voor de leerling, maar de leerling wel uitdaagt. Eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die door het ministerie is erkend als eindtoets. Het adaptieve karakter zorgt ervoor dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken.

 

Onze kijk op de eindtoets
De keuze voor het adaptieve karakter van onze eindtoets komt voort uit de ervaringen van Hermien Lubbers (eigenaar A-VISION). In haar onderwijsloopbaan heeft zij veel gewerkt met leerlingen voor wie leren geen vanzelfsprekendheid was. Deze leerlingen moesten vaak gescreend en getest worden en kregen daarbij veelal vragen die te moeilijk of te complex waren, waardoor de frustratie een rol speelde bij het maken van een test. Het betrof leerlingen die je een meer individuele afname in een persoonlijke testomgeving zou gunnen waarin ze uitgedaagd zouden worden om te laten zien wat ze konden, zonder overvraagd te worden. Deze vorm van testen is alleen mogelijk door middel van digitaal en adaptief testen. Daarnaast leggen alle leerlingen gedurende hun schoolloopbaan verschillende routes af. De één zit op een tandem en heeft altijd een steuntje in de rug nodig, de ander heeft zijwieltjes nodig om af en toe opgevangen te kunnen worden. De één neemt een hobbelig zandpad, terwijl de ander gemakkelijk over het asfalt fietst. Kortom, iedere leerling doorloopt een eigen route en iedere leerling is uniek. De school kent de leerling vanaf het begin. De school weet wat er in de rugzak van de leerling zit en kan met deze informatie een goed schooladvies formuleren. De eindtoets is een tweede onafhankelijk gegeven. A-VISION vindt dat de leerling met de eindtoets zo min mogelijk belast moet worden, maar wel moet worden uitgedaagd. Met deze gedachte is de ROUTE 8 eindtoets ontwikkeld waarbij iedere leerling een toets maakt op eigen niveau. Unieke leerlingen verdienen immers een unieke toets.

ROUTE 8 in het kort
ROUTE 8 toetst de verplichte domeinen taal en rekenen die opgedeeld zijn in verschillende deeltoetsen. Daarnaast zijn de deeltoetsen begrippenlijst, woordenschat, luistervaardigheid (optioneel) en dictee (optioneel) aan het onderdeel taal toegevoegd. Het onderdeel persoonlijk functioneren is optioneel. ROUTE 8 wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname van de toets neemt gemiddeld één dagdeel in beslag. Door het adaptieve karakter maakt iedere leerling een unieke toets. De afnameduur kan daardoor per leerling verschillen. De duur van de toets zegt niets over het resultaat. Scholen kunnen zelf bepalen wanneer ze de eindtoets afnemen in de wettelijk vastgestelde periode. De toets kan in groepjes worden gemaakt en/of verspreid worden over meerdere dagen.