Nieuwsbrief februari 2022

Team ROUTE 8 weer compleet!

Na een aantal rustige maanden in de eindtoetswereld, zijn de ROUTE 8 collega's momenteel weer in volle gang bezig. Ook dit jaar zullen veel leerlingen weer de ROUTE 8 eindtoets gaan maken en daar worden nu alle voorbereidingen voor getroffen. Alle informatiepakketten worden één voor één met de hand gevuld. Mogelijkerwijs heeft u al contact gehad met één van de ROUTE 8 collega's. Hieronder stellen ze zich nog even aan u voor:

Leerlinggegevens inleveren

Van een aantal scholen moeten wij de leerlinggegevens nog ontvangen via de Machine2Machine koppeling en van sommige scholen ontbreekt de product- en dienstenovereenkomst nog. Mocht uw school dit nog moeten aanleveren, dan willen we u vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen. 

 

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO

Vanaf schooljaar 2023-2024 zullen er wat wijzigingen zijn op het gebied van de eindtoets. Op 8 februari 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nieuwe wet voor de Doorstroomtoetsen PO. Zo verandert de eindtoets in groep 8 in een doorstroomtoets. Op deze manier wordt benadrukt dat er op meerdere momenten gekeken moet worden naar hoe leerlingen ervoor staan. 

In de nieuwe situatie zullen groep 8-leerlingen voortaan in januari al het schooladvies van de basisschool krijgen. Vrij snel daarna maken de leerlingen de doorstroomtoets. De doorstroomtoets is een objectief tweede gegeven bij het schooladvies. De periode waarin de doorstroomtoets wordt gemaakt zal dus vervroegd worden ten opzichte van de huidige situatie. Als het resultaat van de toets hoger is dan het advies van de school, moet de school het schooladvies heroverwegen en naar boven bijstellen als dat in het belang is van de leerling. Bij een lager toetsadvies wordt het schooladvies nooit naar beneden bijgesteld.

Wanneer alle leerlingen hun definitieve schooladvies hebben gekregen, schrijven ze zich in de week voor 1 april in op de middelbare school. In het huidige stelsel kunnen leerlingen zich nog op verschillende momenten aanmelden, gezien leerlingen zich al kunnen aanmelden met hun voorlopige schooladvies. Met deze nieuwe wet heeft iedere leerling dus evenveel kans om terecht te komen op de school van zijn of haar keuze.

Als ROUTE 8 zien wij dit als een mooie ontwikkeling, wat ook past bij het doel van onze eindtoets en de missie van A-VISION. 

 

Downloads

De aankomende periode ontvangt u van uw contactpersoon, zowel via de mail als via de post, een aantal documenten. We willen u er graag op wijzen dat u de meeste van deze standaarddocumenten ook terug kunt vinden op onze website. Bij het kopje Downloads kunt u onder andere het ROUTE 8 instructieboekje, de ROUTE 8 checklist en de informatiebrieven voor leerlingen en ouders terugvinden. 

 

Voorjaarsvakantie

Voor regio Noord is het volgende week alweer tijd voor de voorjaarsvakantie. Regio Midden en Zuid moet hier nog een weekje op wachten. Bij A-VISION zullen wij gewoon bereikbaar zijn tijdens de voorjaarsvakantie en is ons kantoor niet gesloten.