Verlenging afname normeringsonderzoek ROUTE 8

In verband met de corona maatregelen hebben we besloten om het normeringsonderzoek van ROUTE 8 te verlengen.
Scholen kunnen het normeringsonderzoek tot en met 15 maart 2021 afnemen bij hun leerlingen.
We hopen op deze manier dat scholen het normeringsonderzoek op een geschikt moment kunnen afnemen.