Vooruitblik ROUTE 8

De zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar is weer aangebroken. We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en nu weer vol energie aan de slag kan gaan. Middels deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van het nieuws omtrent ROUTE 8.

 

Vooruitblik ROUTE 8 2023

In 2024 zullen er, zoals eerder gecommuniceerd, veranderingen plaats gaan vinden met betrekking tot de eindtoets. Dit wordt namelijk de doorstroomtoets en deze zal plaatsvinden in februari. Om te zorgen voor een geleidelijke overgang en de belasting voor leerlingen te verminderen, zal het optionele onderdeel kijk- en luistervaardigheid vanaf 2023 niet meer worden aangeboden. Het optionele onderdeel dictee zal wel behouden blijven, omdat dit onderdeel ook bij de doorstroomtoets in 2024 een rol zal spelen. Daarnaast hebben diverse scholen bij de evaluatie aangegeven dat ze het meten van de actieve spelling belangrijk vinden. Mocht u er als school voor kiezen om het optionele onderdeel dictee af te nemen bij uw leerlingen, dan zal de uitslag op dit onderdeel in tegenstelling tot afgelopen jaren niet meetellen voor de eindscore en het toetsadvies. Op deze manier tellen voor alle leerlingen die ROUTE 8 maken dezelfde onderdelen mee om tot een eindscore en toetsadvies te komen. De uitslag van dictee wordt wel weergegeven op de rapportage. We hopen met deze aanpassing een hogere vergelijkbaarheid te creëren. Bij de afname van het optionele onderdeel functioneren zal niets wijzigen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen omtrent de doorstroomtoets. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Aanmelden ROUTE 8 2023

De wettelijk verplichte eindtoetsperiode is dit schooljaar wederom van 15 april tot en met 15 mei. U kunt zich vanaf donderdag 1 december 2022 aanmelden voor ROUTE 8 2023. Als u het prettig vindt, kunnen we u eind november een reminder sturen met alle benodigde informatie voor de aanmelding. U kunt zich voor deze herinneringsmail aanmelden door een mail te sturen naar eindtoets@a-vision.nu

 

Normeringsonderzoek TPVO 2.0

De normen van de Testserie voor Plaatsing in het Voortgezet Onderwijs (TPVO) zijn momenteel verouderd. Onder onze klanten blijkt er echter nog veel behoefte te zijn aan de TPVO: een onafhankelijke toets die didactische vaardigheden van leerlingen in kaart brengt. Daarom hebben we besloten om de TPVO te gaan hernormeren.

Allereerst hebben we de TPVO in een nieuw jasje gestoken. Ook zijn er veel nieuwe vraagtypes toegevoegd en verwachten we hiermee een completer beeld van de leerling te kunnen schetsen.

We zoeken nog scholen die willen deelnemen aan dit normeringsonderzoek in de maanden oktober en maart. Interesse? Mail dan naar normering@a-vision.nu of bel ons op 055-5400333 voor meer informatie.

 

Normeringsonderzoek ROUTE 8 

Dit schooljaar organiseert A-VISION weer een grootschalig normeringsonderzoek voor ROUTE 8. Scholen kunnen zich hier vrijblijvend voor aanmelden. Het normeringsonderzoek is een ideale manier om kennis te maken met digitaal testen en de vraagstelling van ROUTE 8. Het normeringsonderzoek neemt ongeveer 2 uur in beslag en is kosteloos. In de periode van november 2022 tot en met februari 2023 kunt u het onderzoek afnemen.

Wilt u meer informatie of wilt u uw school aanmelden? Neem dan contact met ons op via normering@a-vision.nu of bel naar 055-5400333 en vraag naar Judith Brandsma.

 

Samenwerking met Boom test onderwijs

Onlangs zijn wij een samenwerking aangegaan met Boom, door onze krachten te bundelen kunnen we u optimaal ondersteunen en behoud u alle keuzevrijheid om te toetsen wanneer u wilt. ROUTE 8 sluit namelijk aan bij alle bestaande leerlingvolgsystemen en het Boom LVS sluit aan bij alle bestaande eindtoetsen.

Wij bieden vanuit onze ervaring met onderwijsadvisering, ondersteuning bij het interpreteren en optimaal benutten van de toetsen en testen van het Boom LVS. Dit doen wij aan de hand van drie verdiepende adviespakketten: Webinar, Kern en Compleet. De pakketten zijn zo samengesteld dat het jou als leerkracht, intern begeleider en directeur tools in handen geeft om het toetsbeleid op jouw school verder te ontwikkelen en de implementatie hiervan binnen de school verder te professionaliseren. Ook ondersteunen wij u bij het interpreteren en gebruiken van de resultaten van het Boom LVS. Op deze pagina vind je meer informatie of klik hier om u aan te melden.  

 

NOT januari 2023

A-VISION is volgend jaar met onder andere ROUTE 8 en SPRINT te vinden op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 24 t/m 28 januari. Wij hopen u te mogen ontmoeten bij onze stand en gaan graag met u in gesprek om te kijken of we iets voor u kunnen betekenen.

 

Het team van ROUTE 8 staat ook dit schooljaar weer voor u klaar. Mocht u vragen hebben over onze eindtoets of wilt u een voorlichting organiseren? Neem dan gerust contact met ons op: eindtoets@a-vision.nu

Team ROUTE 8