AGENDA ·   NIEUWS ·   055 54 00 333
  CONTACT ·   AANMELDEN ·   

Pilot ROUTE 8 onderdeel dictee

De zomervakantie zit er weer op en ondertussen zijn de voorbereidingen voor de eindtoets ROUTE 8 2018 alweer in volle gang. Graag zou ik jullie meer willen vertellen over het nieuwe onderdeel dictee in onze eindtoets ROUTE 8.

Al langere tijd zijn we bezig met de ontwikkeling van het onderdeel dictee. Van veel scholen hebben we geluiden opgevangen dat ze het interessant zouden vinden om spelling ook te meten aan de hand van een dictee. Op dit moment wordt spelling alleen getest door middel van meerkeuze vragen. Hierbij kan herkenning en de gokkans een grote rol spelen, terwijl het bij dictee natuurlijk de bedoeling is om zelf woorden te kunnen produceren.

In juli 2016 hebben we een eerste testronde gehad. Daarna is er uitgebreid geëvalueerd met scholen en deze feedback is meegenomen bij de ontwikkeling van het onderdeel dictee. In de normeringsonderzoeken van afgelopen schooljaar is het onderdeel ook meegenomen en hier zijn positieve resultaten uit naar voren gekomen.

Daarom hebben we besloten het onderdeel dictee als pilot op te nemen in de eindtoets ROUTE 8 2018. Scholen kunnen zelf aangeven of ze het onderdeel wel of niet willen maken, het is dus een optioneel onderdeel. Leerlingen krijgen bij het onderdeel een zin te horen, en na de zin wordt één woord nogmaals herhaald welke ze moeten typen. Er zal een toetsenbord komen te staan met de meest voorkomende speciale tekens, dit op verzoek van veel scholen. Het venster zal er als volgt uitzien:

dictee-afb

De uitslag op dit onderdeel zal nog niet meegeteld worden voor de adviesbepaling, aangezien het een pilot betreft. Om scholen toch een beeld te geven van het resultaat van de leerling zal er in vijf categorieën teruggekoppeld worden op de groepsrapportage: laag – beneden gemiddeld – gemiddeld – boven gemiddeld – hoog.

Na afloop van deze pilot zullen we wederom uitgebreid met scholen gaan evalueren en ook intern veel analyses gaan draaien. We hopen het onderdeel dictee het jaar erop als vast onderdeel toe te kunnen voegen aan onze eindtoets ROUTE 8!!

Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen we dat graag.

Geschreven door Angelique Egberink