AGENDA ·   NIEUWS ·   055 54 00 333
  CONTACT ·   AANMELDEN ·   

ADIT

ADAPTIEVE DIGITALE INTELLIGENTIETEST

Een leerling is meer dan alleen taal en rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de talenten en capaciteiten van een leerling. De vraag hoe je dit als leerkracht mede het beste in beeld kan brengen, wordt beantwoord met de Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT).

Betrouwbare onderbouwing voor schooladvies van de leerling Met de ADIT worden de cognitieve capaciteiten van een leerling in groep 8 van het basisonderwijs gemeten. Deze test geeft naast de verbale- en non-verbale intelligentie ook een advies voor het voortgezet onderwijs.

Goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling Het is bij de onderbouwing van het schooladvies en bij het indiceren van de ondersteuningsbehoefte (LWOO/PRO) niet alleen belangrijk om te kijken naar de didactische en sociaal- emotionele ontwikkeling, maar ook naar de capaciteiten van een leerling, dat wat een leerling in huis heeft. De eindtoets ROUTE 8 geeft weer wat de leerling tot zover geleerd heeft op de basisschool. De ADIT geeft daarnaast een indicatie van de mogelijkheden van een leerling. Deze capaciteiten dragen bij aan het inzichtelijk maken van het vermogen van een leerling. Een goede inschatting van de mogelijkheden van de leerling draagt rechtstreeks bij aan een passend advies en vergroot daardoor de kans dat de leerling zijn schoolloopbaan met succes doorloopt.

image

De afname Dit intelligentieonderzoek toetst op digitale en adaptieve wijze zeven onderdelen. De test wordt via internet afgenomen op een computer, laptop of tablet. De afname neemt ongeveer anderhalf uur in beslag. Om er zeker van te zijn of de ICT-omgeving van de school geschikt is voor afname, doorlopen de scholen voorafgaand aan de toets een ben-ik-geschikt-stappenplan.

Adaptief Net als de eindtoets ROUTE 8 is de ADIT een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de afname wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over. Iedere leerling maakt dus een unieke toets. Deze manier van afnemen zorgt voor een flexibele afname. Gespreid afnemen is mogelijk. De toets is geschikt voor gehele klassen, maar kan ook ingezet worden voor één of enkele leerlingen. Zo is de ADIT ook geschikt voor scholen die beschikken over een beperkt aantal computers. De rapportage is snel na afname beschikbaar.

Profielblad ADIT Voorbeeld (1)

Resultaten De onderdelen van de ADIT geven samen een betrouwbare indicatie van de intelligentie van een leerling uitgedrukt in de totale intelligentie. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen verbale en non-verbale intelligentie en voor de verschillende subtests wordt middels een vaardigheidsscore inzichtelijk gemaakt waar de leerling zich bevindt.

Schooladvies Daarnaast wordt het schooladvies weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit schooladvies alleen gebaseerd is op de cognitieve capaciteiten van een leerling. De didactische vaardigheden en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling worden niet meegenomen in dit advies.

Kennismaken? Proeftest U kunt een proefnummer aanvragen van de ADIT. Op deze manier kunt u kennismaken met de test zelf, maar daarnaast ook met de adaptieve routine en digitale omgeving. In combinatie met de eindtoets ROUTE 8 kan de ADIT tegen een gereduceerd tarief worden afgenomen.

Normeringsonderzoek Momenteel is de ADIT alleen voor leerlingen uit groep 8 goedgekeurd, maar dit wordt uitgebreid naar een adaptieve digitale intelligentietest voor groep 6 en 7. Op deze manier kan al eerder in het primair onderwijs de leerontwikkeling van leerlingen in beeld worden gebracht, mede om scholen te helpen om het OPP vorm te geven. Daarom starten wij dit schooljaar met een normeringsonderzoek voor deze klassen.

De deelname is kosteloos en vrijblijvend. Het normeringsonderzoek kan worden afgenomen in het schooljaar 2016/2017. Tijdens het normeringsonderzoek komen onderdelen zoals woordbetekenis, woorden passen, reeksen, kubussen en vlakken aan bod. Voor wie?: leerlingen van groep 6 en groep 7. Spreekt het normeringsonderzoek van de ADIT u aan? Vraag gerust naar meer informatie of geef u op via info@a-vision.nu.

Heeft u vragen? Vul dan het contactformulier in. Uiteraard kunt u ook naar ons kantoor bellen of e-mailen. Voor al uw vragen kunt u terecht bij Marjan van Kleef of Janine Liebeek.